Historia

business_growth

Firma funkcjonuje nieprzerwanie od 1995 roku. Danuta Zacharz kwalifikacje uprawniające do podjęcia zawodu doradcy podatkowego otrzymała 01.09.1997 r. W tym miejscu można obejrzeć stosowne dokumenty, t.j

Początkowo obsługą przedsiębiorstw i innych instytucji zajmował się jedynie właściciel. Po ukończeniu studiów ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: Finanse i Bankowość) pani Danuta w latach 1996 - 2000 pracowała w renomowanej firmie Venture Plus mieszczącej się na Rynku Głównym w Krakowie. Jednocześnie w tym okresie czasu zajmowała się prowadzeniem biura.

Od roku 2001 nasza firma stabilnie się rozwija. Do grona naszych klientów dołączają nowe firmy i inne organizacje, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zatrudnienia. Obecnie w firmie znajduje zatrudnienie 4 pracownikow, którzy zajmują się obsługą ponad 65 podmiotów gospodarczych.

Klienci

target_audience

Nasza firma zajmuje się obsługą księgowo - finansową oraz prawnopodatkową 65 jednostek gospodarczych działających w ponad 10 różnych branżach (branża spożywcza, transportowa, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, edukacja, ochrona zdrowia i opieka socjalna, handel hurtowy i komisowy, informatyka, obsługa nieruchomości, hotele i restauracje, reklama). Do grona naszych klientów należą osoby prowadzące działalność w formie samozatrudnienia, jednostki sektora średnich przedsiębiorstw, a także organizacje non - profit. Szczegółowy zakres działalności naszej firmy obejmuje następujące obszary:

  • Księgowość,
  • Kadry, płace,
  • Doradztwo podatkowe,
  • Reprezentacja przed ZUS, organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi,
  • Wnioski kredytowe,
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych.

Ponadto oferujemy kompleksową obsługę prawno - finansową na każdym etapie zakładania firmy (m.in. wnioski do KRS, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS). O wysokiej jakości usług świadczonych przez naszą firmę świadczy fakt, iż od momentu powstania stale przybywa nowych klientów, zaś obecni pozostają przy nas.

Motto

graph_3d
  • Rzetelność.
  • Skrupulatność.
  • Bezpieczeństwo.